Lịch sử vốn hóa của altcoin

Công cụ ghi chép lại lịch sử tăng trưởng hoặc sụt giảm vốn hóa của các loại altcoin hàng tuần sẽ giúp anh em đánh giá được hiệu suất tăng trưởng của altcoin và lên kế hoạch giao dịch hoặc đầu tư altcoin trong dài hạn.

Blockchain Crews sẽ cập nhật lịch sử vốn hóa của một vài nhóm altcoin hàng tuần trên 2 sàn lớn: Okex, Huobi & Binance

Altcoin Marketcap Tháng 10