Giới thiệu về Blockchain Crews

Blockchain Crews được thành lập từ cuối năm 2018  với xứ mệnh quảng bá các kiến thức và thông tin mới nhất về thị trường tiền kỹ thuật số. Đặc biệt là thông tin về các dự án, tín hiệu tradecoin, hướng dẫn giao dịch trên các sàn tiền số,

Sau khi hoạt động được 6 tháng, chúng tôi quyết định khởi tạo website để mọi bài viết được chia sẻ một cách chuyên nghiệp hơn và nó cũng là địa điểm để các dự án có nhu cầu quản bá dễ dàng liên hệ với chúng tôi hơn.

Về đội nhóm của chúng tôi

Hiện tại chúng tôi có 8 thành viên hoạt động thường xuyên

+ Sáng lập bao gồm: @Luxubu, @maxim_nguyen, @hanphan

+ 2 nhân viên làm full time: @hieupham1797, @tienbangcuc

+ 3 nhân viên làm partime: @thanbien, @Thuyatm@Mint23

 

Về sản phẩm & dịch vụ

 

Các AMA đã diễn ra trên Blockchain Crews

AMA Recap here: https://t.me/BlockChainCrewS/120038

AMA Recap here: https://t.me/BlockChainCrewS/303855

AMA Recap here: https://t.me/BlockChainCrewS/398822

AMA Recap here: https://t.me/BlockChainCrewS/408568

AMA Recap: https://t.me/BlockChainCrewS/420789

AMA Recap: https://t.me/BlockChainCrewS/446184

AMA Recap: https://t.me/BlockChainCrewS/438935

AMA Recap: https://t.me/BlockChainCrewS/451324

 

Các đối tác truyền thông của Blockchain Crews

1, Okex Exchange

Source: https://t.me/BlockChainCrewS_New/745

2, Ferrum Network

Source: https://t.me/BlockChainCrewS_New/704

Các sự kiện Blockchain Crews là đối tác truyền thông

1. Waykichain Meet-up in Vietnam

Source: https://t.me/BlockChainCrewS_New/793

2, Tomochain x NEO

Source: https://t.me/BlockChainCrewS_New/797

3,